2016

Creació d'UGranollers, nou centre d'impartició d'estudis de la UVic-UCC.

2014

Acord de federació entre la Fundació Universitària Balmes i la Fundació Universitària del Bages. La universitat federada passa a denominar-se Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC), amb campus a Vic (UVic) i a Manresa (UManresa).

Creació de l'Hospital Universitari de Vic entre el Consorci Hospitalari de Vic, la Fundació Hospital de la Santa Creu i la UVic-UCC.

2002

Creació de la Clínica Universitària de Manresa.

1997

Aprovació de la Llei de Reconeixement de la Universitat de Vic per unanimitat del Parlament de Catalunya.

1993

Creació de la Facultat de Traducció i Interpretació.

1990

Inici de l'activitat docent de la Fundació Universitària del Bages amb la Diplomatura d'Infermeria.

1989

Creació de l’Escola Universitària Politècnica d’Osona.

1987

Primer curs dels Estudis Universitaris de Vic amb tres escoles universitàries de titularitat de la FUB: EU de Mestres Balmes, EU d’Estudis Empresarials d’Osona i EU d’Infermeria Osona.

1985

Constitució de la Fundació Universitària Balmes com a entitat titular de l’Escola Universitària de Mestres Balmes i d’Eumo Editorial.

1981

Creació de l'Escola d'Infermeria d'Osona, adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona.

1979

Creació d’Eumo Editorial.

1977

Creació de l’Escola Universitària de Mestres “Jaume Balmes” de Vic, adscrita a la Universitat de Barcelona.

Segle XIX

El Círcol Literari.

1749

Es funda el Seminari de Vic que implicava el retorn dels estudis superiors (ara de Teologia) a la ciutat.

1717

Tancament de la Universitat. Com a represàlia per la Guerra de Sucessió, el rei Felip V va imposar el Decret de Nova Planta, va suprimir totes les universitats catalanes.

1599

Creació de la Universitat Literària de Vic. El 26 de juny el rei Felip III concedia a l’Estudi General de Vic el privilegi de graduar els estudiants en Arts i Filosofia.

Segles IX i X

L'Escriptori i l'Escola Catedralícia a l'Edat Mitjana.

Català