Informació general

 • Data de creació: 21 de maig de 1997
 • Data de federació UVic / UManresa: 30 de gener de 2014
 • Titularitat: Privada d'iniciativa pública
 • Òrgan titular: Patronat de la Fundació Universitària Balmes
 • Rector: Jordi Montaña
 • Accés a través de Servei de Preinscripció de Catalunya

Dades del curs 2015-2016

Docència
 • Estudiants de títols oficials: 6.456
  • UVic: 5.098
  • UManresa: 371 (primer curs)
  • Centres adscrits: 987
 • Estudiants de formació contínua (UVic, UManresa i BAU): 9.312
 • Professorat UVic: 555
 • Professorat UManresa: 392
 • PAS UVic: 215
 • PAS UManresa: 58
 • Títols oficials: 62
  • Graus: 37
  • Màsters universitaris: 12
  • Programes de Doctorat: 13
Investigació
 • Grups de recerca: 25
 • Càtedres: 11
 • Centres de recerca i transferència de coneixement: 4
 • Escola de Doctorat (165 doctorands)
Memòria en xifres del curs 2015-2016
Memòria audiovisual del curs 2015-2016
Catalan