Skip to main content

Campus i seus

Estudiants al campus

La Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya és una universitat, que tot i tenir una clara vocació internacional, es troba fortament arrelada al territori. Sorgida el 1997 inicialment a Vic, arran dels diversos contractes federatius ha anat ampliant la seva àrea d'influència. D'aquesta manera, actualment compta amb el Campus Vic, el Campus Manresa i el Campus Barcelona, com també amb la seu de Granollers. La voluntat és generar sinergies amb altres àrees que entenguin la docència, la recerca i la transferència de coneixement en el mateix sentit i que vulguin compartir la governança de la UVic-UCC. 

Campus Vic

El Campus Vic està integrat per les facultats de la UVic, això és, la Facultat d'Educació, Traducció, Esports i Psicologia, la Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar, la Facultat d'Empresa i Comunicació, i la Facultat de Ciències, Tecnologia i Enginyeries i l'Escola de Doctorat.  

Campus Manresa

El Campus Manresa, el componen les facultats d'UManresa, això és, la Facultat de Ciències de la Salut de Manresa i la de Ciències Socials de Manresa, com també la Clínica Universitària.

Campus Medicina

El Campus Medicina està integrat per la Facultat de Medicina. 

Campus Barcelona

El Campus Barcelona està integrat per Elisava - Facultat de Disseny i Enginyeria de Barcelona.

La seu de Granollers 

UGranollers és la seu universitària de la UVic-UCC a la capital del Vallès Oriental, en col·laboració amb l’Ajuntament de la ciutat. S'hi imparteix formació en els espais de Roca Umbert i de Can Muntanyola. 

 

 

Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte