Campus

La Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya la conformen els campus de Vic i de Manresa (UVic i UManresa).

Campus UVic

El Campus UVic el componen les facultats d'Educació, Traducció, Esports i Psicologia, la de Ciències de la Salut i el Benestar, la d'Empresa i Comunicació, la de Ciència i Tecnologia i l'Escola de Doctorat.

Campus UManresa

El Campus UManresa el componen les facultats de Ciències de la Salut de Manresa, la de Ciències Socials de Manresa i la Clínica Universitària.

 

Cada campus gestiona els centres que en formen part en l’actualitat, amb els seus propis recursos humans, tecnològics i patrimonials, tot i que mantenen una relació de col·laboració institucional i estratègica i de corresponsabilitat en l’ordenació acadèmica. Es regeixen pel principi de subsidiarietat que implica el suport, ajuda i reforç entre les institucions, sense substituir-se una per l’altra, de manera que tot allò que es pugui fer en el territori més proper es faci allà i no en un altre territori, sumant i cercant complementarietats i sinergies. També es regeixen pel principi de màxima autonomia economicofinancera, patrimonial i d’organització acadèmica: cada institució elabora i gestiona autònomament el seu propi pressupost, determina l’import que ha d’abonar l’alumne com a matrícula, gestiona de forma autònoma els convenis de col·laboració amb entitats externes.

Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte