Des del seu reconeixement l’any 1997, la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya ha portat a terme dos plans de recerca i de transferència del coneixement que li han permès de situar-se en un entorn competitiu comparable a altres universitats de característiques i dimensions similars.

La unitat bàsica de recerca de la UVic-UCC són els grups de recerca. Actualment n’hi ha 21, disset dels quals compten amb el reconeixement de la Generalitat de Catalunya. Les seves àrees d’especialització són:

Ciències Experimentals

Ciències Humanes

Ciències Mèdiques i de la Salut

Ciències Socials

Les activitats de recerca, transferència de coneixement i divulgació científica que porten a terme els grups de recerca de la UVic-UCC han crescut i s’han consolidat, alhora que ho ha fet la competitivitat i els acords amb empreses i institucions, fet que contribueix al desenvolupament territorial i a aconseguir una major presència nacional i internacional.

El nostre model

Català