Skip to main content

10 anys de la Federació

10è aniversari de l'acord federatiu entre la FUBalmes i la FUBages

Imatge Institucional a les escales del Parlament

Introducció

El 30 de gener de 2014, la Fundació Universitària Balmes (FUBalmes) i la Fundació Universitària del Bages (FUBages) van signar un contracte per crear una estructura universitària federada que va donar lloc a la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. El pacte es va signar en un acte que va tenir lloc al Parlament de Catalunya i va ser l’inici d’un projecte pioner i singular al país del qual aquest 2024 se’n celebra el desè aniversari.  

En el moment de l’acord, la Fundació Universitària Balmes era titular de la llavors Universitat de Vic, que l’any 1997 havia estat reconeguda com a universitat de ple dret i s’havia incorporat al sistema universitari català com un agent més, erigint-se en un motor de coneixement i d’innovació al servei del territori i amb projecció internacional. Al seu torn, la Fundació Universitària del Bages impartia estudis superiors i tenia les titulacions de les seves dues escoles universitàries adscrites a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Amb el pacte federatiu va deixar de ser un centre adscrit per convertir-se en universitat.

Des d’aquell moment, la UVic - UCC no ha deixat de créixer. D’iniciativa territorial, amb vocació de servei públic i de titularitat de la Fundació Universitària Balmes, actualment l’estructura federada està integrada per quatre fundacions. A les dues inicials, se li van sumar la Fundació d’Estudis Superiors en Ciències de la Salut (FESS), el 2016, i la Fundació Elisava Escola Universitària, el 2020.  

Fites destacades

Taula de dades

En els darrers deu anys, la UVic-UCC ha experimentat un creixement important en tots els àmbits, i s’ha equiparat en volum a la resta d’universitats territorials de Catalunya. Han augmentat la seva oferta acadèmica, l’activitat en recerca, els convenis internacionals, els recursos obtinguts en convocatòries competitives o els que es destinen a beques, i el volum de la comunitat universitària.  

Els resultats obtinguts evidencien l’interès creixent que desperta l’oferta acadèmica de la UVic-UCC, que s’ha fet un lloc dins el conjunt del sistema universitari català i s’ha convertit en un pol d’atracció i de retenció de talent al territori. Aquest assoliment va lligat a un progressiu reconeixement internacional, que demostra l’entrada de la UVic-UCC als principals rànquings universitaris.

A partir de l’acord federatiu del 2014, la Universitat no només ha sumat l’activitat prèvia de les fundacions federades sinó que també ha promogut el sorgiment de noves iniciatives conjuntes. L’any 2016 es va incorporar a la federació la Fundació d’Estudis Superiors en Ciències de la Salut (FESS), que s’havia constituït l’any anterior com una iniciativa de la FUBalmes i la FUBages per tal de crear la Facultat de Medicina de la UVic-UCC.

Una altra gran fita conjunta assolida en el marc de la federació va ser el rol rellevant de la Universitat en el naixement de l’Institut de Recerca i Innovació en Ciències de la Vida i de la Salut a la Catalunya Central (IRIS-CC).

Altres àmbits en els quals l’acord federatiu ha permès avançar han estat el sorgiment de noves càtedres i grups de recerca, el desenvolupament d’un model propi d’integració dels estudis de formació professional superior a la universitat, o la creació de programes conjunts de formació continua.

Estudiants

L’acord federatiu que va donar peu a la UVic-UCC ha estat, també, un projecte de territori i un revulsiu per als campus i les ciutats de Manresa i de Vic i per al conjunt del territori de la Catalunya Central. Per a la FUBages ha suposat deixar de ser un centre adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona i esdevenir universitat de ple dret, aspecte que li ha permès desenvolupar nous estudis i impulsar nous projectes. Pel que fa a la FUBalmes, la federació ha donat continuïtat a la tasca feta fins llavors en el si del projecte universitari de Vic i ha obert noves portes al creixement acadèmic, socioeconòmic i cultural, a banda de desenvolupar àmbits de coneixement d’interès, com és el de la salut.

A més, la força del projecte universitari conjunt de Vic i de Manresa ha tingut un impacte transformador real a les comarques centrals, que es tradueix en ràtios elevades d’alumnes de la zona; línies de recerca connectades amb les problemàtiques i reptes de l’entorn; iniciatives de dinamització del seu teixit econòmic, social i educatiu; o en equipaments que, més enllà de prestar serveis a la població, posen al seu abast en coneixement que es genera a la Universitat.

Mapa Catalunya

La federació ha estat l’embrió d’un model de governança inèdit en el sistema universitari català, que s’ha revelat àgil i permeable a les necessitats i demandes de l’entorn, fet que es concreta en el nombre creixent d’acords i d’iniciatives conjuntes amb el teixit econòmic, social i institucional. La mateixa funcionalitat de l’estructura federada va facilitar que, el 2020, la Fundació Elisava, Escola Universitària s’incorporés a la federació, que feia així un nou salt endavant. Elisava hi ha aportat expertesa en nous àmbits, com el disseny, una llarga i sòlida trajectòria en formació continuada de postgrau i a possibilitat de disposar d’un campus a Barcelona.

La UVic-UCC s’ha confirmat com una universitat territorial de dimensions i projecció equiparables a la d’altres àrees geogràfiques del país que omple un buit abans existent a Catalunya. En definitiva, contribueix a la necessària descentralització universitària i econòmica i es configura com un actor imprescindible per al futur del país.

 

 

Celebració del 10è aniversari


Acte al Parlament

30 de gener de 2024

Commemoració dels 10 anys de la creació de la federació entre la FUBalmes i la FUBages al Parlament de Catalunya.


Acte a Manresa

02 de febrer 2024

Primer acte commemoratiu del desè aniversari de l'acord federatiu amb la presència del conseller de Recerca i Universitats, Joaquim Nadal.

mas Colell (esquerra) i Albert Om (dreta)

Acte a Vic

08 de febrer 2024

Acte de cloenda de celebracions del desè aniversari de l'acord federatiu, amb la presència de l'exconseller d’Economia i Coneixement de la Generalitat, Andreu Mas-Colell.

Premsa

Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte