Skip to main content

UVic

Amb un campus a Vic i una seu a Granollers, la UVic és un motor de coneixement i d’innovació al servei del territori i alhora amb vocació internacional. Imparteix formació superior de grau, màster, postgrau, doctorat, formació contínua i cicles formatius de grau superior, prioritzant la formació global de les persones i l’atenció personalitzada de l’estudiant, i centrant-se en els valors de la creativitat individual, el rigor professional i el compromís social.

Els àmbits de coneixement que li són propis són les biociències, les enginyeries, la comunicació, l’empresa, l’educació, l’esport, la salut i la traducció. Pel que fa a la recerca i a la transferència de coneixement, els darrers 25 anys la Universitat s’ha situat en un entorn competitiu comparable a altres universitats de característiques i dimensions similars.

La UVic és a l’origen de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, que és fruit de la federació amb la Fundació Universitària del Bages (2014) i de les incorporacions posteriors de la Fundació d’Estudis Superiors en Ciències de la Salut (2016) i de la Fundació Elisava (2020). Reconeguda com a Universitat de Vic el 1997 pel Parlament de Catalunya, la UVic té els seus antecedents més propers en els Estudis Universitaris de Vic i una tradició docent que, a la ciutat, es remunta a l’edat mitjana.

El Campus Vic està situat en un entorn de ciutat-universitat, amb facultats i equipaments a diferents punts del traçat urbà. Estudiar i investigar a la UVic és fer una aposta per la qualitat acadèmica i de vida en una ciutat universitària a la mesura humana.

 

Centres i seus

  • Facultats d'Educació, Traducció, Esports i Psicologia
  • Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar
  • Facultat d'Empresa i Comunicació
  • Facultat de Ciències i Tecnologia
  • Facultat de Medicina de la UVic-UCC
  • Escola de Doctorat
  • Campus Professional de la UVic-UCC. Centre Teknós (Vic i Granollers) i centre Kreas (Olot)
  • Seu del Rectorat de la UVic-UCC
  • Seu de la Fundació Universitària Balmes, entitat titular de la UVic-UCC
  • UGranollers

 

UVic en xifres*

5.018

Estudiants de títols oficials*

3.612

Estudiants de formació contínua*

24

Graus

10

Màsters universitaris

10

Programes de doctorat

5.229.686 €

en beques i ajuts*

702

Personal docent i investigador*

377

Personal d’administració i serveis*

31

Grups de recerca

15

Càtedres

5

Centres de recerca i transferència de coneixement

*Dades del curs 2020-2021

 

Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte