Skip to main content

Centres de Recerca i de Tansferència de Coneixement

Els Centres de Recerca i de Transferència de Coneixement complementen l'activitat dels departaments de la UVic-UCC en àrees temàtiques que interessen de manera transversal les facultats i escoles o bé en àrees d'interès estratègic per a la UVic-UCC.

Tenen per finalitat generar, aplicar i difondre coneixement, fent compatible el rigor acadèmic i la dinamització cultural. Aquesta tasca es porta a terme mitjançant la realització de projectes de recerca i l'organització d'activitats culturals, científiques i docents d'índole diversa.

Centres de Recerca i de Transferència de Coneixement

 

Centre d'Estudis Interdisciplinaris de Gènere (CEIG)

El Centre d’Estudis Interdisciplinaris de Gènere (CEIG) engloba un ampli col·lectiu de professorat que de manera individual o en grup treballa sobre temes de gènere. Des del principi, el Centre s’ha proposat ser interdisciplinari i interfacultatiu per tal que hi pugui col·laborar professorat dels diferents centres, personal de serveis i personal de les empreses vinculades a la Universitat.

Més informació

Centre d'Estudis Sanitaris i Socials (CESS)

El Centre d'Estudis Sanitaris i Socials (CESS) és un espai de caràcter interdisciplinari, transversal, intersectorial i interinstitucional de la UVic-UCC que aglutina i coordina la divulgació, la formació, la recerca i la transferència de coneixement en l'àmbit dels serveis socials, sociosanitaris i de la salut.

Més informació

Centre Tecnològic en Biodiversitat, Ecologia, Tecnologia Ambiental i Alimentària (CT BETA)

La principal missió del Centre Tecnològic BETA és ser un actor rellevant per al desenvolupament tecnològic, la millora de la competitivitat i la qualitat de la vida de les societats rurals. L'impuls per complir amb aquesta missió prové tant de l'execució de projectes d'I+D+i com de la transferència de coneixement al sector públic i privat.

Més informació

Centre d’Estudis en Esport I Activitat Física (CEEAF)

El Centre d’Estudis en Esports i Activitat Física (CEEAF) de la UVic-UCC és un espai de caràcter interdisciplinari, transversal i intersectorial que aglutina i coordina la recerca, la transferència de coneixement i la formació contínua i a mida en l'àmbit de l’esport i l’activitat física.La seva missió principal és desenvolupar i divulgar nou coneixement que millori les pràctiques esportives de la nostra societat per fer-les més eficients i saludables, tot prestant servei al territori.

Més informació

Centre d'Estudis i Recerca en Educació (CRED)

El Centre d'Estudis i Recerca en Educació (CRED) és un espai de caràcter interdisciplinari, transversal i intersectorial que aglutina i coordina la recerca i la transferència de coneixement i impulsa la formació en recerca en els àmbits de l’educació. La seva missió principal és promoure i dinamitzar l’activitat de recerca en educació interdisciplinària i transversal des d’una perspectiva local, nacional i internacional.

Més informació

 

Centres d'Estudis

 

Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis (CERM)

El Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis (CERM) es dedica a la recerca, difusió i conservació de rius i altres ambients aquàtics continentals.El CERM pretén esdevenir un ens de referència en recerca, custòdia del territori i restauració ecològica, educació ambiental i ciència ciutadana en rius i estanys, que consolidi el Museu del Ter com a museu de ciències naturals i, alhora, doni suport a la recerca i la formació reglada de la UVic-UCC.

Més informació

Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte