Skip to main content

Centres de Recerca i de Tansferència de Coneixement

Els Centres de Recerca i de Transferència de Coneixement complementen l'activitat dels departaments de la UVic-UCC en àrees temàtiques que interessen de manera transversal les facultats i escoles o bé en àrees d'interès estratègic per a la UVic-UCC.

Tenen per finalitat generar, aplicar i difondre coneixement, fent compatible el rigor acadèmic i la dinamització cultural. Aquesta tasca es porta a terme mitjançant la realització de projectes de recerca i l'organització d'activitats culturals, científiques i docents d'índole diversa.

Centres de Recerca i de Transferència de Coneixement

 

Centre d'Estudis Interdisciplinaris de Gènere (CEIG)

Centre d'Estudis Interdisciplinaris de Gènere (CEIG)

El Centre d’Estudis Interdisciplinaris de Gènere (CEIG) engloba un ampli col·lectiu de professorat que de manera individual o en grup treballa sobre temes de gènere. Des del principi, el Centre s’ha proposat ser interdisciplinari i interfacultatiu per tal que hi pugui col·laborar professorat dels diferents centres, personal de serveis i personal de les empreses vinculades a la Universitat.

Més informació
Centre d'Estudis Sanitaris i Socials (CESS)

Centre d'Estudis Sanitaris i Socials (CESS)

El Centre d'Estudis Sanitaris i Socials (CESS) és un espai de caràcter interdisciplinari, transversal, intersectorial i interinstitucional de la UVic-UCC que aglutina i coordina la divulgació, la formació, la recerca i la transferència de coneixement en l'àmbit dels serveis socials, sociosanitaris i de la salut.

Més informació

 

Centre Tecnològic en Biodiversitat, Ecologia, Tecnologia Ambiental i Alimentària (CT BETA)

Centre Tecnològic en Biodiversitat, Ecologia, Tecnologia Ambiental i Alimentària (CT BETA)

La principal missió del Centre Tecnològic BETA és ser un actor rellevant per al desenvolupament tecnològic, la millora de la competitivitat i la qualitat de la vida de les societats rurals. L'impuls per complir amb aquesta missió prové tant de l'execució de projectes d'I+D+i com de la transferència de coneixement al sector públic i privat.

Més informació
Centre d’Estudis en Esport I Activitat Física (CEEAF)

Centre d’Estudis en Esport I Activitat Física (CEEAF)

El Centre d’Estudis en Esports i Activitat Física (CEEAF) de la UVic-UCC és un espai de caràcter interdisciplinari, transversal i intersectorial que aglutina i coordina la recerca, la transferència de coneixement i la formació contínua i a mida en l'àmbit de l’esport i l’activitat física.La seva missió principal és desenvolupar i divulgar nou coneixement que millori les pràctiques esportives de la nostra societat per fer-les més eficients i saludables, tot prestant servei al territori.

Més informació

Centre d'Estudis i Recerca en Educació

Centre d'Estudis i Recerca en Educació (CRED)

El Centre d'Estudis i Recerca en Educació (CRED) és un espai de caràcter interdisciplinari, transversal i intersectorial que aglutina i coordina la recerca i la transferència de coneixement i impulsa la formació en recerca en els àmbits de l’educació. La seva missió principal és promoure i dinamitzar l’activitat de recerca en educació interdisciplinària i transversal des d’una perspectiva local, nacional i internacional.

Més informació

 

Centres d'Estudis

 

Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis (CERM)

Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis (CERM)

El Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis (CERM) es dedica a la recerca, difusió i conservació de rius i altres ambients aquàtics continentals.El CERM pretén esdevenir un ens de referència en recerca, custòdia del territori i restauració ecològica, educació ambiental i ciència ciutadana en rius i estanys, que consolidi el Museu del Ter com a museu de ciències naturals i, alhora, doni suport a la recerca i la formació reglada de la UVic-UCC.

Més informació

Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte