Skip to main content

UManresa

La Fundació Universitària del Bages es va constituir el 1986 i va iniciar la seva activitat acadèmica el 1990, amb la creació de l'Escola Universitària d'Infermeria. Està ubicada a Manresa i, actualment, compta amb dues facultats, la de Ciències de la Salut i la de Ciències Socials, que imparteixen els graus universitaris d'Infermeria, Fisioteràpia, Logopèdia i Podologia; i d’Administració i Direcció d'Empreses (ADE) i Mestre d’Educació Infantil, respectivament. També compta amb un campus professional amb CFGS de Pròtesis dentals, Educació Infantil, Administració i Finances i Comerç Internacional. La signatura d'un acord de federació amb la Fundació Universitària Balmes, el 30 de gener de 2014, va convertir-la en la seu del campus Manresa (UManresa) de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya.

El campus UManresa abasta prop de 30.000 m2, al llarg de l’avinguda Universitària, al nord de la capital del Bages. Compta amb cinc edificis, que acullen activitat especialitzada en els àmbits de les Ciències de la Salut, l’Empresa i l’Educació. Així, l’edifici FUB1 allotja els serveis centrals i l’aulari teòric de Ciències de la Salut; la Clínica Universitària és l’equipament on es troba l’aulari teoricopràctic de Ciències de la Salut, a més dels consultoris per a l’activitat assistencial i el Centre d’Innovació en Simulació, CISARC;  l’edifici FUB2 està dedicat a l’activitat docent i de serveis d’Empresa; l’edifici FUB3 és l’espai  de formació teoricopràctica dels estudis de Fisioteràpia; i l’edifici FUB4 és un espai especialitzat amb activitat docent, de recerca i de serveis de l’àmbit educatiu, entre els quals hi ha la llar d’infants Upetita i el laboratori de ciència per a la primera infància, Lab 0_6, gestionats tots dos pels estudis d’Educació.

 

Centres i seus

  • Facultat de Ciències de la Salut de Manresa
  • Facultat de Ciències Socials de Manresa
  • Campus Professional UManresa

 

UManresa en xifres*

1.990

Estudiants de títols oficials*

3.036

Estudiants de formació contínua*

6

Graus

2

Màsters universitaris

774.342,63 €

en beques i ajuts*

425

Personal docent i investigador*

60

Personal d’administració i serveis*

*Dades del curs 2020-2021

 

Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte