Skip to main content

Màsters i postgraus

L'oferta d'estudis de postgrau de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya s'estructura en quatre tipus de programes: màsters universitaris, màsters propis, postgraus i cursos d'especialització.

Els màsters universitaris són titulacions universitàries oficials de segon cicle. Ofereixen una formació avançada, orientada a l’especialització acadèmica o professional i a promoure la iniciació en tasques de recerca. Els plans d’estudis dels títols de màster universitari tenen entre 60 i 120 crèdits. Donen pas als estudis oficials de tercer cicle, els doctorats.

Els màsters propis estan pensats per satisfer les demandes més actuals de l'entorn laboral. També consten d'un mínim de 60 crèdits ECTS. Tenen una orientació estrictament professional i no donen accés a estudis de doctorat.

Els postgraus són títols propis amb els mateixos requisits i orientació que els estudis de màster, però amb una menor càrrega en crèdits (mínim 30 crèdits ECTS).

Els cursos d’especialització són estudis orientats a l’especialització i/o actualització en un àmbit o matèria, que poden formar part d’un màster o postgrau, i tenen una càrrega mínima de 15 crèdits ECTS.

 

 

 

Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte