Skip to main content

Històric de posicionament en rànquings

Des de l'Àrea de Qualitat es fa un seguiment exhaustiu del posicionament i reconeixement de la UVic-UCC a diferents rànquings de referència nacional i internacional:

 

Rànquings internacionals

THE World University Rankings

Més informació sobre el THE World University Rankings 

  THE WUR 2022 THE WUR 2023 THE WUR 2024 THE WUR 2025
Internacional 401-500th 501-600th 801-1000th /1904 ?
Espanya

6-8th (#8)

(6è grup)

7-10th (#10)

(8è grup)

17-35th (#33)

(7è grup)

?
Catalunya

4-5th (#5)

(4t grup)

4-6th (#6)

(4t grup)

8-10th (#10)

(5è grup)

?
  Publicat el 2021/22
(setembre 2021)
Publicat el 2022/23
(setembre 2022)
Publicat el 2023/24
(setembre 2023)
Previst pel 2024/25
(setembre 2024)


THE World University Rankings by Subject: Clinical and health

  2022 2023 2024
Internacional 501-600th /925 501-600th /1001 601-800th /1059
Espanya #17/41 (7è grup) #16/41 (6è grup) #37/43 (7è grup)
Catalunya #6/9 (5è grup) #5/9 (4t grup) #9/9 (4t grup)
  Publicat el 2021/22
(setembre 2021)
Publicat el 2022/23
(setembre 2022)
Publicat el 2023/24
(setembre 2023)


THE World University Rankings by Subject: Education

  2022 2023 2024
Internacional -  - 501-600th /703
Espanya - - #40/45 (9è grup)
Catalunya - - #7/7 (5è grup)
  Publicat el 2021/22
(setembre 2021)
Publicat el 2022/23
(setembre 2022)
Publicat el 2023/24
(setembre 2023)


THE World University Rankings by Subject: Life Sciences

  2022 2023 2024
Internacional - - 501-600th /1059
Espanya - - #27/43 (5è grup)
Catalunya - - #7/7 (5è grup)
  Publicat el 2021/22
(setembre 2021)
Publicat el 2022/23
(setembre 2022)
Publicat el 2023/24
(setembre 2023)


THE World University Rankings by Subject: Social Sciences

  2022 2023 2024
Internacional - 601-800th /941 601-800th /977
Espanya - #36/43 (7è grup) #36/44 (8è grup)
Catalunya - #9/9 (7è grup) #8/9 (7è grup)
  Publicat el 2021/22
(setembre 2021)
Publicat el 2022/23
(setembre 2022)
Publicat el 2023/24
(setembre 2023)


THE Young University Rankings

  THE WUR 2022
Young
THE WUR 2023
Young
THE WUR 2024
Young
THE WUR 2025
Young
Internacional 101-150th /790 101-150th /963 251-300th ?
Espanya 3 / 32 2 / 35 17-21 ?
Catalunya 3 / 8 2 /8 8 ?
  Publicat el 2021/22
(juny 2022)
Publicat el 2022/23
(juny 2023)
Publicat el 2023/24
(maig 2024)
Es publicarà el 2024/25
(previst pel maig 2025)


 

 

THE Impact Rankings

Més informació sobre el THE Impact Rankings

  THE Impact
2021
THE Impact
2022
THE Impact
2023
THE Impact
2024
THE Impact
2025
Internacional 401-600th 401-600th /1406 401-600th /1591 401-600th /1963 ?
Espanya (#37) (#33) /41 26-36th (#35) /47 34-42th (#41) /52 ?
Catalunya 9 6 / 8 8th / 9 9th / 9 ?
  Publicat el 2020/21
(abril 2021)
Publicat el 2021/22
(abril 2022)
Publicat el 2022/23
(juny 2023)
Publicat el 2023/24
(juny 2024)
Es publicarà el 2024/25
(previst pel juny 2025)

 

 

University Ranking by Academic Performance (URAP)

Més informació sobre el University Ranking by Academic Performance (URAP) 

  2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Internacional 2475/2500 2384/2500 2181/2500 2046/3000 1900/3000 1840/3000
Espanya       57/66 55/65 55/65
Catalunya       9/10 10/11 10/11

 

U-Multirank

Més informació sobre el U-Multirank

  2021 2022
Internacional 225/1940 225/1940
Espanya 11/79 7/76
Catalunya 6/12 5/10

UI GreenMetric

Més informació sobre el UI GreenMetric

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Internacional     236 232 218 255 372 493 641
Espanya     17 19 17 13 20 24 24
Catalunya 3 4 5 5 5 3 3 4 5

 


Ranking Webometrics

Més informació sobre el Ranking Webometrics

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Internacional   2760   2419 2180 1991 1937 1804 1689
Espanya   54   59 62 57 54 56 55
Catalunya       11 11 9 9 10 11

 

UniRank

Més infromació sobre el UniRank

  2017 2018 2019 2021 2022 2023
Espanya-Latam - - - 157/200 157/200 -
Espanya 54 56 58 56/75 56/59 57/76
Catalunya   7 9 8/10 8/8 10/12

 

Rànquings espanyols

Examen de transparencia universidades españolas

Més infromació sobre el Examen de transparencia universidades españolas.

*A partir de 2020 la Fundación Compromiso y Transparencia deixa de publicar el rànquing.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Posició respecte del SUE 13/74 14/75 12/75 2/75 1/75 1/75 3/40 1/37
Posició respecte de les universitats privades del SUE 4/25 4/25 2/26 1/26 1/26 1/26 1/22 1/24

 

Índice de transparencia dinámico

 

Ranking CyD

Més infromació sobre el Ranking CyD

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Global   49 40 37 30 20 22 18 15 14
Enseny. i aprenent.   54 32 43 17 26 20 18 27 17
Investigació   58 62 56 54 59 41 47 24 24
Transferència   44 50 58 62 38 55 49 34 43
Orientació internacional   36 18 14 13 11 10 13 12 16
Desenvolup. regional   9 10 20 16 8 35 41 21 26
Base   66 69 73 73 76 76 79 80 81

 

 

U-Ranking

Més infromació sobre el U-Ranking

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Global 9/10 9/11 8/11 9/13 9/11 6/12 5/12 5/12 5/11 (#34/71) 6/11 (#47/70)
Docència 5/9 7/9 6/9 5/7 5/8 4/6 4/7 4/7 4/7 (#47/71)  
Recerca i innovació 15/15 11/15 9/14 10/15 11/17 10/17 9/18 8/19 8/18 (#26/71)  
Innovació i desenvol. tecnol. 16/23 21/25 21/23 23/23 23/24 N.a. N.a. N.a. N.a.  

 

Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte