Skip to main content

Convalidacions CFGS

Les convalidacions de CFGS s'apliquen en funció del curs d'accés de l'estudiant a la Universitat.

Les assignatures convalidades constaran a l'expedient de l'estudiant com a 'convalidada'.

A continuació hi ha el detall de les convalidacions que s'aplicaran als estudiants que iniciïn estudis de grau el curs 2024-2025.

Atenció! Si el teu grau té mencions, abans de convalidar les assignatures optatives, consulta a la prefectura d'estudis.

Crèdits
Audiologia Protèsica (LOE) - CFPS SAG0 36.00
Audiopròtesis (LOGSE) - CFPS 1661 36.00
Crèdits
Animació (LOE) - CFAS CGA0 12.00
Arts Aplicades al Mur (LOGSE) - CFAS 5751 12.00
Fosa Artística (LOE) - CFAS ECI0 12.00
Fotografia (LOE) - CFAS CGC0 6.00
Il·lustració (LOE) - CFAS CGB0 12.00
Tècniques Escultòriques (LOE) - CFAS ECA0 12.00
Crèdits
Animació d'Activitats Físiques i Esportives (LOGSE) - CFPS 0151
Dels 31.5 crèdits, cada estudiant pot convalidar-ne un màxim de 18 en funció del currículum acadèmic cursat en el CFGS.
31.50
Condicionament Físic (LOE) - CFPS AEB0
Dels 24 crèdits, cada estudiant pot convalidar-ne un màxim de 18 en funció del currículum acadèmic cursat en el CFGS.
24.00
Ensenyament i Animació Socioesportiva (LOE) - CFPS AEA0
Dels 57 crèdits, cada estudiant pot convalidar-ne un màxim de 21 en funció del currículum acadèmic cursat en el CFGS.
57.00
Crèdits
Animació d'Activitats Físiques i Esportives (LOGSE) - CFPS 0151
Dels 31.5 crèdits, cada estudiant pot convalidar-ne un màxim de 18 en funció del currículum acadèmic cursat en el CFGS.
31.50
Condicionament Físic (LOE) - CFPS AEB0
Dels 24 crèdits, cada estudiant pot convalidar-ne un màxim de 18 en funció del currículum acadèmic cursat en el CFGS.
24.00
Ensenyament i Animació Socioesportiva (LOE) - CFPS AEA0
Dels 57 crèdits, cada estudiant pot convalidar-ne un màxim de 21 en funció del currículum acadèmic cursat en el CFGS.
45.00
Crèdits
Administració i Finances (LOGSE) - CFPS 0252 12.00
Administració i Finances (LOE) - CFPS AGB0 18.00
Administració i Finances (àmbit Gestor d'Assegurances) (LOE) - CFPS AGB1 18.00
Animació (LOE) - CFAS CGA0 30.00
Animació, perfil professional de Videojocs i Entorns Virtuals (LOE) - CFAS CGA1 30.00
Animacions en 3D, Jocs i Entorns Interactius (LOE) - CFPS ISE0 33.00
Animacions en 3D, Jocs i Entorns Interactius: perfil móns virtuals, realitat augmentada i gamificació (LOE) - CFPS ISE1 33.00
Arts Plàstiques i Disseny en Fotografia Artística (LOGSE) - CFAS 5453 6.00
Arts Plàstiques i Disseny en Gràfica Publicitària (LOGSE) - CFAS_5451 18.00
Arts Plàstiques i Disseny en Il·lustració (LOGSE) - CFAS_5452 18.00
Arts Plàstiques i Disseny en Il·lustració. Perfil Professional d'Animació Audiovisual (LOGSE) - CFAS 5452 18.00
Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma (LOE) - CFPS ICB0 39.00
Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma, perfil professional informàtica aplicada a la logística (LOE) - CFPS ICB1 39.00
Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma, perfil professional videojocs i oci digital (LOE) - CFPS ICB2 39.00
Desenvolupament d'Aplicacions Web (LOE) - CFPS ICC0 39.00
Disseny i Edició de Publicacions Impreses i Multimèdia (LOE) - CFPS AFA0 39.00
Disseny i Gestió de la Producció Gràfica (LOE) - CFPS AFB0 30.00
Disseny i Producció Editorial (LOGSE) - CFPS 0451 12.00
Gestió Comercial i Màrqueting (LOGSE) - CFPS 0651 18.00
Gràfica Audiovisual (LOE) - CFAS CGF0 36.00
Gràfica Audiovisual, perfil professional d'Infografia 3D (LOE) - CFAS CGF1 36.00
Gràfica Audiovisual, perfil professional de Realitat Virtual i Ludificació (gamificació) (LOE) - CFAS CGF2 36.00
Il·luminació, Captació i Tractament d'Imatge (LOE) - CFPS ISB0 42.00
Imatge (LOGSE) - CFPS 1252 39.00
Producció d'Audiovisuals i Espectacles (LOE) - CFPS ISD0 39.00
Producció d'Audiovisuals, Ràdio i Espectacles (LOGSE) - CFPS 1254 39.00
Realització d'Audiovisuals i Espectacles (LOGSE) - CFPS_1251 33.00
Realització d'Audiovisuals i Espectacles. Perfil Professional de Multimèdia Interactiva (LOGSE) - CFPS 1251 33.00
Realització de Projectes d'Audiovisuals i Espectacles (LOE) - CFPS ISA0 48.00
So (LOGSE) - CFPS 1253 39.00
So per a Audiovisuals i Espectacles (LOE) - CFPS ISC0 36.00
Crèdits
Animació Sociocultural (LOGSE) - CFPS 1751 48.00
Animació Sociocultural i Turística (LOE) - CFPS SCA0 42.00
Integració Social (LOGSE) - CFPS_1753 48.00
Integració Social (LOE) - CFPS SCC0 48.00
Crèdits
Automatització i Robòtica Industrial (LOE) - CFPS EEB0 42.00
Automoció (LOE) - CFPS TMA0 36.00
Automoció (LOGSE) - CFPS 551 36.00
Construccions Metàl·liques (LOE) - CFPS FMA0 48.00
Construccions Metàl·liques (LOGSE) - CFPS 1451 36.00
Desenvolupament de Productes Electrònics (LOGSE) - CFPS 0852 36.00
Desenvolupament de Productes en Fusteria i Moble (LOGSE) - CFPS 0951 42.00
Desenvolupament de Projectes d'Instal·lacions en Fluids, Tèrmiques i de Manutenció (LOGSE) - CFPS 1952 30.00
Desenvolupament de Projectes d'Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids (LOE) - CFPS IMB0 36.00
Desenvolupament de Projectes Mecànics (LOGSE) - CFPS 1452 42.00
Desenvolupament i Aplicació de Projectes de Construcció (LOGSE) - CFPS 0751 30.00
Desenvolupament i Fabricació de Productes Ceràmics (LOGSE) - CFPS 2152 30.00
Disseny en Fabricació Mecànica (LOE) - CFPS FMC0 48.00
Disseny i Moblament (LOE) - CFPS FSA0 48.00
Manteniment d'Equips Industrials (LOGSE) - CFPS 1953 36.00
Manteniment d'Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids (LOE) - CFPS IMA0 36.00
Manteniment Electrònic (LOE) - CFPS EEC0 36.00
Mecatrònica Industrial (LOE) - CFPS IMC0 54.00
Modelisme Industrial (LOGSE) - CFAS 5152 48.00
Producció per Mecanització (LOGSE) - CFPS 1453 30.00
Programació de la Producció en Fabricació Mecànica (LOE) - CFPS FMB0 48.00
Programació de la Producció en l'Emmotllament de Metalls i Polímers (LOE) - CFPS FMD0 48.00
Projectes d'Edificació (LOE) - CFPS EOB0 30.00
Projectes d'Obra Civil (LOE) - CFPS EOA0 30.00
Sistemes Electrotècnics i Automatitzats (LOE) - CFPS EEA0 36.00
Crèdits
Educació Infantil (LOE) - CFPS SCB0 18.00
Integració Social (LOE) - CFPS SCC0 18.00
Crèdits
Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa (LOE) - CFPS ICA0 39.00
Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa, perfil professional Ciberseguretat (LOE) - CFPS ICA1 39.00
Animació (LOE) - CFAS CGA0 36.00
Animació, perfil professional de Videojocs i Entorns Professionals i Projecte orientat a la formació en entorn professional (LOE) - CFAS CGA2 48.00
Animació, perfil professional de Videojocs i Entorns Virtuals (LOE) - CFAS CGA1 48.00
Animacions en 3D, Jocs i Entorns Interactius (LOE) - CFPS ISE0 60.00
Animacions en 3D, Jocs i Entorns Interactius: perfil móns virtuals, realitat augmentada i gamificació (LOE) - CFPS ISE1 60.00
Desenvolupament d'Aplicacions Informàtiques (LOGSE) - CFPS 2252 30.00
Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma (LOE) - CFPS ICB0 60.00
Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma, perfil professional informàtica aplicada a la logística (LOE) - CFPS ICB1 57.00
Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma, perfil professional videojocs i oci digital (LOE) - CFPS ICB2 60.00
Desenvolupament d'Aplicacions Web (LOE) - CFPS ICC0 60.00
Desenvolupament d'aplicacions web, perfil professional bioinformàtica (LOE) - CFPS ICC1 60.00
Gràfica Audiovisual (LOE) - CFAS CGF0 36.00
Gràfica Audiovisual, perfil professional d'Infografia 3D (LOE) - CFAS CGF1 36.00
Gràfica Audiovisual, perfil professional de Realitat Virtual i Ludificació (gamificació) (LOE) - CFAS CGF2 36.00
Gràfica Interactiva (LOE) - CFAS CGD0 39.00
Gràfica Interactiva, perfil professional d'Espais Interactius (LOE) - CFAS CGD1 39.00
Gràfica Interactiva, perfil professional Disseny Web i Aplicacions Mòbils (LOE) - CFAS CGD2 39.00
Il·luminació, Captació i Tractament d'Imatge (LOE) - CFPS ISB0 36.00
Producció d'Audiovisuals i Espectacles (LOE) - CFPS ISD0 36.00
Realització de Projectes d'Audiovisuals i Espectacles (LOE) - CFPS ISA0 36.00
Sistemes de Telecomunicacions i Informàtics (LOE) - CFPS EED0 30.00
Crèdits
Higiene Bucodental (LOE) - CFPS SAH0 30.00
Higiene Bucodental (LOGSE) - CFPS 1652 30.00
Pròtesis Dentals (LOE) - CFPS SAA0 30.00
Pròtesis Dentals (LOGSE) - 1656 30.00
Crèdits
Administració i Finances (LOE) - CFPS AGB0 30.00
Administració i Finances (àmbit Gestor d'Assegurances) (LOE) - CFPS AGB1 30.00
Agències de Viatges i Gestió d'Esdeveniments (LOE) - CFPS HTA0 30.00
Assessoria d'Imatge Personal i Corporativa (LOE) - CFPS IPA0 27.00
Assistència a la Direcció (LOE) - CFPS AGA0 30.00
Comerç Internacional (LOE) - CFPS CMB0 30.00
Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma (LOE) - CFPS ICB0 33.00
Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma, perfil professional informàtica aplicada a la logística (LOE) - CFPS ICB1 33.00
Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma, perfil professional videojocs i oci digital (LOE) - CFPS ICB2 33.00
Desenvolupament d'Aplicacions Web (LOE) - CFPS ICC0 33.00
Desenvolupament d'aplicacions web, perfil professional bioinformàtica (LOE) - CFPS ICC1 33.00
Disseny i Edició de Publicacions Impreses i Multimèdia (LOE) - CFPS AFA0 24.00
Disseny i Gestió de la Producció Gràfica (LOE) - CFPS AFB0 24.00
Gestió Comercial i Màrqueting (LOGSE) - CFPS_0651 30.00
Gestió d'Allotjaments Turístics (LOE) - CFPS HTB0 30.00
Gestió de Vendes i Espais Comercials (LOE) - CFPS CMA0 45.00
Gràfica Audiovisual (LOE) - CFAS CGF0 39.00
Gràfica Audiovisual, perfil professional d'Infografia 3D (LOE) - CFAS CGF1 39.00
Gràfica Audiovisual, perfil professional de Realitat Virtual i Ludificació (gamificació) (LOE) - CFAS CGF2 45.00
Gràfica Impresa (LOE) - CFAS CGE0 39.00
Gràfica Interactiva (LOE) - CFAS CGD0 45.00
Gràfica Interactiva, perfil professional d'Espais Interactius (LOE) - CFAS CGD1 45.00
Gràfica Interactiva, perfil professional Disseny Web i Aplicacions Mòbils (LOE) - CFAS CGD2 45.00
Gràfica Publicitària (LOE) - CFAS CGG0 45.00
Guia, Informació i Assistència Turístiques (LOE) - CFPS HTF0 30.00
Guia, Informació i Assistència Turístiques, perfil professional d'animació turística (LOE) - CFPS HTF1 30.00
Màrqueting i Publicitat (LOE) - CFPS CMD0 45.00
Màrqueting i Publicitat (enològic) (LOE) - CFPS CMD1 45.00
Màrqueting i Publicitat (promoció turística) (LOE) - CFPS CMD2 45.00
Producció d'Audiovisuals i Espectacles (LOE) - CFPS ISD0 30.00
Secretariat (LOGSE) - CFPS 251 21.00
Serveis al Consumidor (LOGSE) - CFPS 652 30.00
Transport i Logística (LOE) - CFPS CMC0 21.00
Crèdits
Animació Sociocultural (LOGSE) - CFPS 1751 21.00
Animació Sociocultural i Turística (LOE) - CFPS SCA0 33.00
Educació Infantil (LOE) - CFPS SCB0 21.00
Educació Infantil (LOGSE) - CFPS 1752 21.00
Higiene Bucodental (LOGSE) - CFPS 1652 9.00
Integració Social (LOE) - CFPS SCC0 60.00
Integració Social (LOGSE) - CFPS_1753 24.00
Ortesis i Pròtesis (LOGSE) - CFPS 1657 24.00
Ortopròtesi i productes de suport (LOE) - CFPS SAB0 21.00
Salut Ambiental (LOGSE) - CFPS 1655 6.00

Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte