Skip to main content

Comissió de qualitat

Comissió de Qualitat

El 19 de desembre de 2019 la universitat va aprovar el Reglament de creació, organització i funcionament dels òrgans de qualitat de la UVic-UCC.

La Comissió de Qualitat de la UVic-UCC és l’òrgan que vetlla per la implementació d’una cultura de la millora contínua de la qualitat en el sí de la Universitat.

Funcions principals:

 • Fer propostes de millora sobre la política de qualitat de la UVic-UCC, d’acord amb les línies estratègiques de la UVicUCC, i vetllar per la seva correcta implantació. 
 • Promoure la cultura de qualitat tot fent-ne difusió i promoció per tal que sigui assumida i compartida per tota la comunitat universitària. 
 • Fer el seguiment dels objectius i les polítiques de qualitat dels diferents centres, àrees i serveis de la Universitat. 
 • Valorar les dades i les evidències del sistema i promoure la qualitat.  
 • Promoure, dur a terme i aprovar les revisions de l’SGIQ.  
 • Garantir la publicació i l’accés a la informació pública a tots els grups d’interès.

Membres de la Comissió :

 • Josep-Eladi Baños - Rector de la UVic-UCC - President de la Comissió 
 • M. Àngels Pinyana - Vicerectora d'Ordenació Acadèmica 
 • Eva Espasa - Vicerectora de Recerca i Transferència de Coneixement 
 • Josep Bau - Vicerector de Relacions Internacionals 
 • Silvia Mas - Vicerectora del Campus Manresa 
 • Albert Juncà - Vicerector de Professorat 
 • Tamara Gastelaars - Delegada del Rector per a la Política de Qualitat 
 • Ricard Giramé - Director de l’Àrea de Qualitat 
 • Josep Burgaya - Degà de la Facultat d’Empresa i Comunicació 
 • Malu Calle - Degana de la Facultat de Ciències, Tecnologia i Enginyeries
 • Roberto Elosua - Degà de la Facultat de Medicina 
 • Eduard Ramírez - Degà de la Facultat d'Educació, Traducció, Esports i Psicologia
 • Mireia Torralba -Degana de la Facultat de Ciències de la Salut de Manresa
 • Marc Bernadich - Degà de la Facultat de Ciències Socials de Manresa
 • Míriam Torres - Degana de la Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar  
 • Javier Peña - Director General de la Fundació Privada Elisava Escola Universitària  
 • Marta Otero - Directora de l’Escola de Doctorat 
 • Ramon Noguera - Director Acadèmic d’EADA 
 • Rafael Oliver - Director de Qualitat d’ESERP 
 • Humbert Plantada - Director Acadèmic de BAU 
 • Gemma Mascaró - Representat del Comitè de Qualitat d’Àrees i Serveis de la UVic-UCC 
 • Catalina Espitia - Estudiant de doctorat
 • Eva Arau - Tècnica de l’Àrea de Qualitat – Secretària de la Comissió 

 

Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte