Skip to main content

Política de qualitat

Política de qualitat

La UVic-UCC avança cap a una gestió de la qualitat integrada en l’activitat diària, que sigui més transversal, més madura i més responsable, més conscient, al cap i a la fi.

És per això que té establerta una política de qualitat que perdura i es manté constant en el temps, i al mateix temps consolida i estén aquelles accions d’anàlisi i millora que s’han demostrat eficaces i integra definitivament en la feina quotidiana de la Universitat.

Així doncs, la UVic-UCC estableix la seva política de qualitat orientada a la millora contínua, promovent el rigor, la qualitat i l’excel·lència, en la docència, en la recerca i transferència de coneixement i en l’organització interna de la institució i les persones que formen la comunitat universitària, i fer-ho públic rendint comptes tot facilitant l’accés a aquesta informació a la societat en general.

Document de la política de qualitat de la UVic-UCC

Assoliment dels objectius de la Política de qualitat

Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte