Skip to main content

SGIQ - Escola de Doctorat

L'Escola de Doctorat  (ED) desenvolupa el seu Sistema de Gestió de la Qualitat prenent com a marc el model d'SGIQ de la UVic-UCC i amb l'objectiu de garantir la qualitat dels seus programes formatius i de la seva activitat.

El mapa de processos i procediments de l'ED considera una sèrie de processos i procediments de gestió transversal, on la gestió es porta a terme principalment per un o més serveis o òrgans centralitzats de la UVic-UCC i una altra sèrie de gestió pròpia de l'ED.

L'Escola de Doctorat és un centre compromès amb la qualitat i la millora contínua, per això el model de gestió emprat busca seguir el cicle de Millora contínua (cicle de Deming o PDCA), tot contemplant la interrelació que s'estableix entre els processos transversals UVic-UCC,  i els de l'ED.

Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte