Skip to main content

SGIQ - Facultat de Medicina

La Facultat de Medicina (FM) desenvolupa el seu Sistema de Gestió de la Qualitat prenent com a marc el model d'SGIQ de la UVic-UCC i amb l'objectiu de garantir la qualitat dels seus programes formatius i de la seva activitat.

El mapa de processos i procediments de la FM considera una sèrie de processos i procediments de gestió transversal, on la gestió es porta a terme principalment per un o més serveis o òrgans centralitzats de la UVic-UCC; altres on la gestió es porta a terme principalment per un o més serveis de la Fundació Universitària Balmes (FUBalmes) i una altra sèrie de gestió pròpia de la FM.

La FM és un centre compromès amb la qualitat i la millora contínua, per això el model de gestió emprat busca seguir el cicle de Millora contínua (cicle de Deming o PDCA), tot contemplant la interrelació que s'estableix entre els processos transversals UVic-UCC, els de gestió de la Fundació d'Estudis Superiors en Ciències de la Salut (FESS) i els de la FM.

Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte