Skip to main content

Salutació del rector

La universitat és una forma organitzada i sistemàtica de generar i transmetre coneixement. Catalunya disposa d’universitats grans i prestigioses, i d'universitats més petites, també molt prestigioses. La Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) forma part de les segones i es caracteritza per tenir campus a Vic, Manresa, Medicina i Barcelona, i seus a Granollers i Manlleu, en un entorn i un ambient ideals per a l'estudi. 

També, és una universitat de relació. El seu lema «Qualitat acadèmica, qualitat humana» posa de manifest la importància que dona a la formació i a la relació entre estudiantat i professorat, pròpia d’universitats menys massificades. Aquesta relació és la base d'un ensenyament que té en compte les aptituds de cada alumne, el seu procés d'aprenentatge i la seva evolució com a persona. Aquest model acadèmic, basat en la formació integral de l'estudiant, és possible gràcies a grups classe reduïts, que permeten una atenció individualitzada, que facilita el desenvolupament personal i professional dels estudiants.

Així mateix, la UVic-UCC ofereix en els seus ensenyaments un enfocament aplicat, es manté oberta i permeable a les necessitats canviants de la societat, i adopta una posició activa, a través de diversos serveis, per garantir als seus titulats una plena i satisfactòria inserció professional. Arrelada al territori, però amb projecció internacional, ofereix una docència i desenvolupa una recerca que es complementen i avancen amb decisió.

La UVic-UCC té amb un model de governança singular, amb control públic i gestió privada, que ha esdevingut un sistema eficient, responsable i àgil. La voluntat de servei públic de la Universitat es manifesta també —entre altres característiques— en el fet que té subscrit un conveni programa amb la Generalitat de Catalunya i que participa en el sistema general de preinscripció universitària. 

Confio que el nostre web et serveixi d'orientació en tot allò que et calgui saber de la nostra universitat i, si t'interessa una informació més personalitzada, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres per telèfon o a visitar-nos personalment.

Josep Eladi Baños Díez
Rector de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya

Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte