Skip to main content

Responsabilitat social

Responsabilitat: sostenibilitat

La Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya i la seva entitat titular, la Fundació Universitària Balmes, entenen la responsabilitat social universitària (RSU) com la dimensió ètica que la institució ha de tenir i que ha de promoure en la seva activitat diària. D’aquesta manera, l’RSU implica una gestió responsable de l’impacte de l'activitat educativa, investigadora, laboral i mediambiental de la Universitat. També, suposa l’establiment d’un diàleg amb la societat per millorar l’activitat acadèmica i per impulsar el desenvolupament humà sostenible. 

En sentit ampli, la RSU al servei de la comunitat, la societat i el país, es concreta en un govern participatiu i transparent, amb verificació externa dels resultats, una gestió efectiva i eficient dels recursos disponibles; un ensenyament que fomenti els valors personals, professionals i ciutadans dels nostres estudiants; una recerca i transferència de coneixement al servei del desenvolupament de l'entorn territorial, social, empresarial i institucional, i un compromís amb la cultura i el desenvolupament sostenible, que transmeti el nostre patrimoni, tant cultural com ambiental, a les generacions futures.

 

Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte