Skip to main content

Portal de transparència

 

Les entitats federades en el marc de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya compten, cadascuna, amb un portal de transparència on es publica la informació prevista en la normativa sobre transparència, accés a la informació i bon govern. Així doncs, hi figura informació sobre la institució, la gestió econonomicofinancera, els contractes d'obres, subministraments i serveis, i els convenis i acords de col·laboració, entre d'altres aspectes.

 

Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte