Skip to main content

Entitats federades

UVic-UCC

La Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) compta amb una estructura federada integrada per la Fundació Universitària Balmes, la Fundació Universitària del Bages, la Fundació d'Estudis Superiors en Ciències de la Salut i la Fundació Privada Elisava, Escola Universitària. Aquesta estructura permet sumar esforços per potenciar la Universitat i el servei públic que presta, al mateix temps que afavoreix l’apropament i el sentiment de pertinença dels ciutadans a l’entorn de la Universitat.

Cada entitat federada gestiona els seus centres amb els seus propis recursos humans, tecnològics i patrimonials. No obstant això, mantenen una relació de col·laboració institucional i estratègica i de corresponsabilitat en l’ordenació acadèmica per fer avançar un projecte universitari comú, el de la UVic-UCC. Per tant, en l'àmbit acadèmic estan subjectes a la legislació universitària, les Normes d'organització i funcionament de la UVic-UCC i la resta de normativa pròpia de la Universitat, així com als acords dels òrgans acadèmics de la UVic-UCC. 

 

Fundació Universitària Balmes


La Fundació Universitària Balmes (FUBalmes), entitat titular de la UVic-UCC, es va constituir el 9 de gener de 1985. Entre d'altres finalitats, promou la docència en l'àmbit dels estudis universitaris i superiors; impulsa la recerca i transferència de coneixement; edita i difon publicacions bibliogràfiques, audiovisuals i digitals amb finalitats pedagògiques i científiques, i concedeix premis, beques i ajuts a estudis. 

Fundació Universitària del Bages


La Fundació Universitària del Bages  (FUBages) es va constituir el 1986 i està ubicada a Manresa. Va iniciar la seva activitat acadèmica el 1990, amb la creació de l'Escola Universitària d'Infermeria. La signatura d'un acord de federació amb la Fundació Universitària Balmes, el 30 de gener de 2014, va convertir-la en la seu del Campus Manresa (UManresa) de la UVic-UCC.

Fundació d'Estudis Superiors en Ciències de la Salut

La Fundació d’Estudis Superiors en Ciències de la Salut (FESS) es va crear el 16 de gener de 2015, impulsada per la FUBalmes i la FUBages. Va signar l'acord federatiu en el marc de la UVic-UCC el 20 de desembre de 2016. La FESS és l'entitat titular de la Facultat de Medicina i té per objecte, entre altres, el desenvolupament d’estudis universitaris i d’activitats de recerca, transferència de coneixement i difusió en l’àmbit de les ciències de la salut.

Fundació Privada Elisava, Escola Universitària

La Fundació Privada Elisava, Escola Universitària (Fundació Elisava) va signar l'acord de federació en el marc de la UVic-UCC el 22 de setembre de 2020. La Fundació Elisava, constituïda el 20 de maig de 2003, és una entitat sense ànim de lucre que té per objecte promoure l’educació, el coneixement, la recerca, el desenvolupament, la innovació i l’ús de les noves tecnologies en els àmbits científics, tècnics, empresarials, artístics, de disseny i de l'enginyeria, i preparar els seus estudiants per abastar reptes professionals en l'àmbit internacional, contribuint al progrés social, cultural i econòmic de la societat i fomentant la promoció econòmica i les activitats amb finalitats socials.
 

 

Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte